Žaisloteka ir vaikų skaitinių klubas - sėkmingam ikimokyklinio amžiaus vaikų vystymuisi

2022-01-15

Romų visuomenės centras pradeda naują veiklą - „Žaisloteka ir vaikų skaitinių klubas“, orientuotą į ankstyvojo vaikų vystymosi bei pirminių mokymosi įgūdžių formavimą. Į šią veiklą planuojama įtraukti jaunas romų šeimas su mažais vaikais, kurios dėl įvairių aplinkybių negali leisti savo atžalas į vaikų darželius ar kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Ankstyvoji vaikystė – vienas svarbiausių žmogaus raidos laikotarpių, kuomet formuojasi daugybė protinių bei fizinių įgūdžių, būtinų sėkmingam mokymuisi, socialinei integracijai visuomenėje, darbui ir visapusiškai asmenybės raidai. Todėl pagrindinis šio projekto tikslas yra užtikrinti pilnaverčio ankstyvojo vystymosi sąlygas vaikams, augantiems socialiai jautriose romų šeimose, skatinant šių vaikų žingeidumą, kūrybiškumą ir socialumą bei parengiant juos pradiniam ugdymui.

Neseniai į naujas patalpas persikėlusiame Romų visuomenės centre bus įrengta speciali erdvė, kurioje įsikurs žaislų ir vaikų literatūros bibliotekėlė, kur bus ne tik siūlomi pasinaudoti žaislai bei knygos, bet ir vyks reguliari edukacinė veikla. Kelis kartus per savaitę čia susitiks jaunos romų šeimos su vaikais. Jos dalyvaus įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu vyks vaikų literatūros skaitymai bei žaidimai, orientuoti į svarbiausių kognityvinių, motorinių bei mentalinių vaiko įgūdžių lavinimą. Po kiekvieno užsiėmimo vaikai galės pasiimti žaislus bei knygas namo sutartam laikui, panašiai kaip įprastoje bibliotekoje. Taip pat vyks speciali žaislų gamybos mokyklėlė ir motinystės (tėvystės) bei raštingumo mokymai jaunoms mamytėms ir tėveliams.

Projektas „Žaisloteka ir vaikų skaitinių klubas“ bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su Razgrado (Bulgarija) romų visuomenine organizacija „Integro“, iš kurios ši iniciatyva buvo perimta bei adaptuota Lietuvoje, įgyvendinant gerųjų praktikų mainus tarp partnerių organizacijų, dalyvaujančių tarptautiniame projekte New Solutions to Old Problems: Exchange of New Type of Approaches in the Field of Roma Integration* („Nauji senų problemų sprendimai – inovatyvių metodų mainai romų integracijos srityje“).

Projektą dalinai finansuoja Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos regioninio bendradarbiavimo fondas.

 

*“New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Paramą projektui „Nauji senų problemų sprendimai ­– inovatyvių metodų mainai romų integracijos srityje“ teikia Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija per EEE ir Norvegijos regioninio bendradarbiavimo fondą.