Kitoks rakursas: daugiašaliai projektai romams

        Vilniaus Romų visuomenės centras kartu su partneriai vykdo keletą daugiašalių projektų. Vienas iš jų - ,,Profesionalus ekspertų švietimas geresnei sutrikusio intelekto romų ateičiai EXP - ROM“ – ypatingas dėl kelių priežasčių: jis skirtas visų pirmą specialistams, dirbantiems su romais, antrą, iškelia iki šiol netyrinėtą problemą.

        Projekto atsiradimą motyvavo tai, jog bendruomenė dvigubai atstumia negalią turinčius romus. Romai apskritai beveik kasdien yra engiami: tai parodo jų nepriėmimas į bendruomenę, labai žemas išsilavinimas ar apskritai jo nebuvimas, didelis nedarbo lygis, žemo pragyvenimo standartai ir kt. Situacija dar blogesnė protinių negalių turintiems romams.

        Projekto tikslas yra suteikti kuo daugiau žinių tiems, kurie dirba (-s) su protinę negalią turinčiais romais, padėti pačiai romų bendruomenei ir visuomenei apskritai neatstumti tų, kurie tokią negalią turi. Pagrindinis uždavinys - skatinti žmonių, turinčių protinę negalią, integracija į jų pačių - romų - bendruomenę ir visuomenę apskritai.

        Projekto partneriai - Trebnje Švietimo ir kultūros centras ir Asociacija SOŽITJE iš Slovėnijos, Neįgaliųju asociacija ASEDDEEDIPE iš Graikijos, jaunimo organizacija AMBRITA iš Vengrijos ir mūsų Romų visuomenės centras atliko situacijos analizę, sukūrė pagrindą mokymo kurso turiniui.

        Vartydamas projekto pristatymo puslapius, sužinai, kad, pavyzdžiui, Graikijoje valstybė nėra organizavusi kampanijų, skirtų didinti sąmoningumą bei informuoti visuomenę apie protinių negalių atvejus romų bendruomenėje, Lietuvoje - atpažinti specialiųjų poreikių turinčius romus trukdo kalbos barjeras, o neretai ir patys romai nesikreipia dėl pagalbos, Slovėnijoje, Vengrijoje - irgi nevykdomos jokios veiklos, didinančios romų bendruomenės sąmoningumą protinės negalios klausimu.

      Tačiau gyvenama juk pasaulio žmonių bendruomenėje. Teigiama, kad Graikijoje romai apskritai gyvena socialinėje atskirtyje, Lietuvoje protinę negalią turintys romai neatskiriami nuo savo šeimos ar romų bendruomenės, tačiau specialieji jų poreikiai nėra suprantami, Vengrijoje šeimos prižiūri protinę negalią turinčius: jie yra pilnateisiai šeimos ir bendruomenės nariai.

        Tyrimo pagrindu sudaryta mokymo kurso programa „Profesionalaus ekspertų švietimo kursas“ – dviejų metų veiklos rezultatas.

        Įdomus šios mokymo priemonės turinys. Programą sudaro 3 moduliai: Modulis A  - informacija apie romus Europoje, Romų integracijos strategiją, žiaurųjį diskriminacijos ratą, romų socialinę integraciją; Modulis B - žinios apie protinę negalią turinčius žmones, sutrikusio intelekto žmonių savybes, darbo su protine negalia turinčiais žmonėmis metodus. Modulis C - dviejų modulių sintezė, jo temos - protinę negalią turinčių romų tautybės žmonių bei jų šeimų įgalinimas, bendradarbiavimo su protinę negalią turinčių žmonių šeimos nariais metodai, savęs atstovavimas, asmeninis planavimas ir t.t..

      Kurso programa paremta dar dviems mokymo priemonėmis - vadovėliais, skirtais kurso dėstytojams bei dalyviams

      Programoje skiriama vietos ir praktiniam ugdymui bei pateikiamos didaktinės rekomendacijos, kalbama apie įvertinimą ir konkrečiai apie programos kokybės įvertinimą. Bibliografinėse nuorodose - autoriai, kuriuos skaitydamas, nuodugniau gali susipažinti su neįgaliųjų, o ir romų, vargais ir bėdomis.

      Šis projektas ir jo gelmėse gimusi ekspertų kvalifikacijos kėlimo programa - dar vienas žingsnis, padedantis romams, šį kartą, turintiems protinę negalią, ir žmonėms, dirbantiems su jais.

Vienas iš programos autorių, Konstantin Stech (Lietuva), sako:

  • Lietuvoje, kaip ir Graikijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, kur daugiausiai romų gyvenama, buvo atlikti tyrimai, ir jų rezultatai įtraukti į projekto visumą. Tyrimas buvo atliekamas pagal klausimyną, padalintą į 7 potemes: 1. Sąmoningumo skatinimas ir požiūris; 2. Sveikatos priežiūra ir pagalba; 3. Informacijos teikimas ir bendravimas, 4. Švietimas ir mokymai; 5. Įdarbinimas; 6. Kultūrinis gyvenimas, rekreacija, laisvalaikis, sportas; 7. Šeimos gyvenimas ir asmeninė integracija.
  • Man tirti padėjo mano asmeninė patirtis: devynerius metus dirbu su asmenimis, turinčiais protinę negalią, ir ketverius metus teikiu socialines paslaugas romų bendruomenės atstovams.
  • Malonu, kad ir į mūsų nuomonę, tiriant romų klausimus, o šiuo atveju jų proto neįgalumą, atsižvelgta. Bendrame kelių valstybių kontekste, aišku, galima padaryti daug daugiau, negu vienos šalies kontekste.
  • Manyčiau, kad tie, kurie sklaidys projekto rezultatus - mokymo priemones, be protinės negalios dalykų sužinos apie kartu su mumis ir kitose pasaulio šalyse gyvenančius romus, jų padėtį švietimo ir mokslo srityje, jų galimybes įsidarbinti, socialinę gerovę, asmens tapatumą ir dar daugelį kitų dalykų.

      Daugiašaliame projekte ,,Profesionalus ekspertų švietimas geresnei sutrikusio intelekto romų ateičiai“ bus užtikrintas tęstinumas. Taip, kursą pasirengusios dėstyti dvi specialistės - Ieva Leitonaitė, dirbanti Markučių dienos veiklos centre, ir šiaulietė Kansuela Mačiulevičiūtė, viešosios įstaigos Romų integracijos centras įkūrėja. Ji turi patirtį dirbant su romų vaikais, lankančiais Žagarės specialiąją mokyklą.

        Projekto rezultatai bus pristatyti suinteresuotoms organizacijoms, atsakingiems darbuotojams, Kurso programa įregistruota ŠITC Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Planuojama teiktį paraišką Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tam kad Kurso programą ptvirtintu .ocialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui