Lietuvos Nepriklausomybės siekėme visi kartu

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviečia prisiminti visų – lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, estų, latvių, azerbaidžaniečių, armėnų, rumunų, totorių, karaimų, žydų ir kitų tautybių Lietuvos žmonių indėlį kelyje į Nepriklausomybę.

1990 m. kovo 11 d. pasirašytas Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo - tautinių mažumų indėlio, atkuriant Lietuvos suverenitetą, įrodymas. Ant šio dokumento esantys tautinėms bendrijoms priklausiusių Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo narių parašai liudija, kad Lietuvos Nepriklausomybės kartu siekė įvairių tautybių šalies gyventojai. Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarais tapo Česlav Okinčic, Emanuelis Zingeris, Eugenijus Petrovas, Nikolajus Medvedevas, Vladimiras Beriozovas, Vladimir Jarmolenko ir Zbignev Balcevič.

1990 m. kovą rusakalbiams Lietuvos gyventojams leidžiamas laikraštis „Echo Litvy“ išspausdino labai svarbų pareiškimą apie tai, kad Lietuvoje gyvenantys estai, rumunai, rusai, azerbaidžaniečiai, totoriai, žydai, ukrainiečiai, armėnai remia ir sveikina Lietuvos valstybės sprendimą atsiskirti nuo SSRS.

Prasidėjus Sąjūdžiui, mitinguose ir suvažiavimuose aktyviai dalyvavo tautinių bendruomenių atstovai. 1988 metų rugsėjį tautinių bendrijų atstovai susirinko į pasitarimą, kuriame nutarė aktyviai įsijungti į besiformuojančio judėjimo veiklą. Buvo įkurta Lietuvos tarpnacionalinė koordinacinė asociacija, aktyviai palaikiusi dialogą tarp įvairių tautinių bendrijų ir raginusi vienytis, atkuriant Lietuvos valstybingumą. Vedami laisvės troškimo, šalies gyventojai siekė demokratinės, pilietinės visuomenės kūrimo, o svarbiausia – šalies Nepriklausomybės.

Kovo 11-osios proga kviečiame pasiklausyti lietuviškų dainų, atliekamų Pabradės miesto kultūros centro dainos studijos solistų (vadovė Katažyna Paršuta) ir švęsti mūsų visų Nepriklausomybę!

Agnė Čepulytė – „Brolužis“ (https://www.youtube.com/watch?v=EUOHhs8Ksok);

Dominyka Labanauskaitė – „Kokia nuostabi Lietuva esi“ (https://www.youtube.com/watch?v=-rfsgKdKcG4);

Abdullah Qiam – „Laisvė“ http://(https://www.youtube.com/watch?v=Dmac-mSDKjQ)

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius

(+370 5) 219 4837 | 8 672 62 420

www.tmde.lt | informacija@tmde.lt