pasaulinė romų kultūros diena Vilniuje

2024-04-08 Pranešimas spaudai

Balandžio 8-ąją minima Tarptautinė romų diena, skirta romų kultūrai ir problemų, su kuriomis susiduria šios tautos žmonės, žinomumui didinti. Lietuvos romų organizacijos, svečiai iš užsienio ir politikai diskutavo apie romų įtraukties į visuomenę gerinimą ir stereotipų mažinimą.

1971 m. balandžio 8 d. pirmą kartą Londone susirinko Pasaulinis romų kongresas, kurio metu buvo įkurta romams atstovaujanti tarptautinė organizacija „Union Romani Internationale“, o balandžio 8-oji paskelbta Tarptautine romų diena. Oficialiai ši diena buvo paskelbta po 19 metų - 1990 metais. Tai buvo padaryta per ketvirtąjį Pasaulinį romų kongresą Lenkijoje.

Šiemet Lietuvoje Baltijos regiono romių asociacija kartu su Lietuvos romų bendruomene bei Romų visuomenės centru, palaikant Tautinių mažumų departamentui prie LR Vyriausybės, balandžio 8 d. organizuoja Pasaulinės romų dienos minėjimą. Renginys prasidės iškilmingu gėlių vainikų plukdymu Neries upe bei romų himno giedojimu, vėliau vyks konferencija LR Seimo Konstitucijos salėje bei Apskritojo stalo diskusija.

Atvyko svečiai iš užsienio

Romų visuomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja organizavo romų jaunuolių iš Suomijos bei Estijos atvykimą paminėti šios gražios šventės. Ji pasakoja: „Dalyvaujame projekte „Amari kultura", kur jaunuoliai iš Suomijos, Estijos ir Lietuvos prisimena savo kultūros paveldą, ieško jo sąsajos su dabartine jaunimo kultūra ir ketina pasidalinti atradimais su romų bendruomene ne tik Suomijoje, bet ir Baltijos šalyse. Bendravimas vyksta trijose jaunimo stovyklose kiekvienoje šalyje, projekto dalyviai dabar susirinks Lietuvoje, o baigiamuoju akordu taps romų meno festivalis Taline. Šis Pasaulinės romų dienos minėjimas Vilniuje tapo viena iš projekto dalių, kur jaunuoliai iš trijų skirtingų šalių giliau pažįsta vieni kitų kultūrą bei ugdo tautinę savimonę“.

Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Išvanas Kvik pabrėžia: „Siekiame, jog šiame renginyje būtų aptarti politiniai, ekonominiai, žmogaus teisių pokyčiai, su kuriais susiduria Europa ir būdai, kaip užtikrinti, kad romai taptų prioritetu pagrindiniame politiniame diskurse Europos Sąjungos lygiu. Kad būtų užtikrinta didesnė atsakomybė ir politinė valia. Linkiu, kad jaunimas žygiuotų į priekį, kad nebijotų ir drąsiai priimtų svarbius žingsnius savo gyvenime. O mes, bendruomenės lyderiai, pasistengsime jiems suteikti šias galimybes. Reikia suteikti galimybę ir padrąsinti daugiau jaunų romų dalyvauti, nebijoti žengti į priekį, kad jie būtų atsakingi už savo darbus ir jaustų palaikymą valstybiniu lygiu. Manau, toks palaikymas būtų puiki motyvacija baigti mokslus, eiti į politiką, kurti savo verslus, kurti mūsų tautai prasmingą ateitį“.

„Kartu su romais paminėti šią dieną atvyks politikai bei valdžios atstovai – pasveikinimo žodį sakys Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė, Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė, palaikyti atvyks Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, LR Seimo narė Vilija Targamadzė, MRG (Minority Right Group) koordinatorė Lietuvoje Simona Šimkutė, o taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės, Užimtumo tarnybos atstovai, nevyriausybinės organizacijos. Laukiame ir kitų tautinių bendrijų – žydų, totorių, kazachų atstovų“, - pasakoja Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.

Pristatys naujus leidinius

Ji pabrėžia, jog eilę metų romų organizacijos bei su romais dirbančios institucijos veikia išvien, stengdamiesi pakeisti stereotipus bei pagerinti romų padėtį visuomenėje. „Apvaliojo stalo diskusijoje tikimės sulaukti naudingų įžvalgų bei pasiūlymų, siekiant visiems bendro tikslo – ryškių ir sėkmingų pokyčių romų gyvenimuose,“ – kalba viena iš organizatorių Vaiva Poškaitė-Kovaliuk. Konferencijos metu bus pristatyti du ypatingi leidiniai, išvydę pasaulio šviesą per pastaruosius metus:  Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės išleistas informacinis leidinys „Romai skirtingi, bet ne svetimi“ bei pirmasis Lietuvos romų dainų rinkinys „Romane gilia. Lietuvių romų dainos“.

Renginio meu vyko romų himno giedojimas bei iškilmingas gėlių vainikų plukdymas Neries upe (prie Žvėryno tilto, LR Seimo pusėje).

Renginio rėmėjas: Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės

Renginio organizatoriai: Baltijos regiono romių asociacija, Lietuvos romų bendruomenė, Romų visuomenės centras.

Renginio programa.


Šaltinis: https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/seime-vyks-pasaulines-romu-dienos-minejimas-vilniuje/