Projektas "Kultūrų ratas"

Edukaciniame projekte „Kultūrų ratas“ dalyvavo daugiau kaip 200 mokinių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų bei grupė iš Kaliningrado srities. Projekto, skirto daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimui, tautinės savimonės ugdymui bei tolerancijos puoselėjimui, metu dalyviai domėjosi Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų – latvių, žydų, totorių, rusų, karaimų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, gruzinų – kultūriniu palikimu; rinko medžiagą apie tautų papročius, tradicijas, patys gamino tautinius patiekalus, siuvo tautinius drabužius, dainavo, šoko, šventė šventes, vyko į keliones, dalijosi patirtimi bei įspūdžiais, būrė bendruomenę bendroms tarpkultūrinėms veikloms ir sukūrė originalius, smagius, informatyvius pristatymus, su kuriais siūlome susipažinti.
https://drive.google.com/drive/folders/1LCP75hbamZZZbRPhCOLNj75K46uVVnaB

Gruodžio 13 d. Kėdainių daugiakultūriame centre vyks projekto baigiamasis renginys. Renginyje projekto dalyviai pristatys savo darbus, o Visagino kultūros centro, Romų visuomenės centro bei Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro vaikai surengs pasirodymą.

Projektą inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja ir vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų departamentu prie LRV, Romų visuomenės centru, Visagino kultūros centro Etninės kultūros ir edukacijos skyriumi.

Projekto aprašas

Dalyvio anketa rasyte čia