#ATMINTISATSAKOMYBEATEITIS

Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės, leidžiančių žengti toliau. Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš diskriminaciją patirtimi – toks yra naujo, startuojančio projekto tikslas

 

Startuoja projektas „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje, paruošimas ir viešinimas“.

Projektą remia EVZ fondas (Vokietija). („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ vok. – tai „Atmintis, Atsakomybė, Ateitis“ liet). Fondas remia sistemingus ir ilgalaikius tyrimus, analizuojančius romų ir žydų diskriminavimą bei marginalizaciją Europoje.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė subūrė ekspertų grupę iš Lietuvos žmogaus teisių ekspertų, bendruomenių aktyvistų, akademinės visuomenės atstovų ir užsienio ekspertų. Ši grupė imasi kurti veiksmingas ir kokybiškas rekomendacijas dėl veiksmų, kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje.

Inicijavusi tyrimus ir remdamasi jų rezultatais, pasitelkusi mokslinius darbus bei geruosius pavyzdžius, analizuodama projektus ir socialines iniciatyvas, prisidėjusias prie ksenofobijos apraiškų mažinimo Lietuvos visuomenėje, ši grupė iki metų pabaigos paruoš kokybiškas rekomendacijas ir išvadas, apie veiksmus, kurie geriausiai pasiekia tikslines grupes ir turi esminį poveikį, skleidžiant toleranciją, keičiant visuomenės požiūrį į žydų bei romų tautines bendruomenes, bei integruojant pažeidžiamiausias grupes į visuomenę.

Naujosios rekomendacijos bus teikiamos EVZ fondui ir viešinamos Europos sąjungos lygmeniu. Šių rekomendacijų pagrindu EVZ fondas formuos tolimesnių programų gaires, kovojant su antisemitizmo, romofobijos ir ksenofobijos apraiškomis Europos šalyse. Jomis vadovaujantis, bus siekiama efektyviai šalinti Lietuvos visuomenėje netoleranciją skatinančius stereotipus, mažinti atskirtį tarp etninių sluoksnių, užkirsti kelią įvairioms neapykantos „kitokiems“ apraiškoms.

Projektą lydės informacinė kampanija #AtmintisAtsakomybeAteitis

Bus rengiama informacija socialiniuose tinkluose, straipsniai Lietuvos žiniasklaidoje, įvairūs renginiai, orientuoti į visuomenės švietimą apie tragišką žydų ir romų patirtį Holokausto metu ir sklaidantys ksenofobinius mitus. Tikimasi plėsti visuomenės informuotumą apie šias etnines mažumas, sukurti palankią terpę diskusijoms, skleistis nuomonėms, o taip pat – įgyti visuomenės pritarimą įgyvendinant antidiskriminacines priemones, plečiant socialinę valią priešintis netolerancijos apraiškoms romų ir žydų bendruomenių atžvilgiu.

Sukurtos rekomendacijos bus pristatytos baigiamojoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje paminėti tarptautinę dieną prieš fašizmą ir antisemitizmą. Konferencijos erdvėje tikimasi plėtoti efektyvų valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus dialogą, pasidalinti patirtimi ir rekomendacijomis, siekiant užtikrinti tautinių bendruomenių teisių ir laisvių įtvirtinimą bei įgyvendinimą, demokratinių procesų ir pilietinės visuomenės Lietuvoje stiprinimą ir tolerancijos sklaidą.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė projektą vykdo kartu su partneriais:

Romų visuomenės centras

Lietuvos žmogaus teisių centras 

Moterų informacijos centras

Šių organizacijų bendradarbiavimas yra labai svarbus, siekiant išvengti nejučia gimstančios konkurencijos dėl aukų atminimo, kuri yra itin neproduktyvi universalių žmogaus teisių užtikrinimo kontekste. Geriausia įamžinimo praktika ir edukacinės iniciatyvos turėtų istorinę tiesą pasitelkti tolerancijos ugdymui, o ne atskirčiai didinti.

Mes, projekto organizatoriai, tikime, kad veiksmingų rekomendacijų kovai su antisemitizmu ir romofobija, Lietuvoje sukurti neįmanoma be glaudaus bendradarbiavimo tarp įvairiausių sričių specialistų ir žydų bei romų tautinių bendruomenių, kurie iš tikro patiria įvairaus pobūdžio atvirą ir paslėptą diskriminaciją.

Daugiau informacijos projects@lzb.lt

Projektą remia:

evz