"NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti"

Vykdant projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, gegužės 12-13 d. vyko konferencija, skirta nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, suinteresuotoms ministerijoms, savivaldybių atstovams.Jos metu konferencijos viešnia, Europos romų įtraukties ekspertė Marta Marczis, sukaupusi patirtį tokiose srityse kaip skurdo mažinimas, aplinkosauga, kaimo plėtra ir bendruomeninė plėtra, pristatė gausiai susirinkusiems konferencijos dalyviams gerąją Europos patirtį dirbant su romais, pateikė bendruomeninės veiklos pavyzdžių. Apie konferencija skaitykite .http://www.aidas.lt/lt/visuomene/article/10761-05-17-dar-vienas-rupinimasis-romais

Š.m. liepos 18 d. Vilniaus Žurnalistų namuose vyko projekto "NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti" organizuotas seminaras – diskusija su valstybinių įstaigų atstovais, romų NVO lyderiais, žurnalistais. Seminaro metu buvo kalbėta apie egzistuojančius stereotipus, toleranciją, kitas romus jaudinančias problemas. Plačiau skaitykite žurnalistės Giedrės Milkevičiūtės straipsnyje http://"Aš nekaltas, kad gimiau čigonas" ("Savaitė", Nr.31, 2014 m. liepos 30 d.).

Rugsėjo 19 d. Tautinių bendrijų namuose vyko mokymai „Kaip plėsti projektinę veiklą ir planuoti, rengti ir įgyvendinti projektus“, kuriuos organizavo Lietuvos vaikų fondas su Lietuvos moterų draugija ir Romų visuomenės centru. Tai vienas iš mokymų vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje lėšomis finansuojamą projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“. Vykdant projektą buvo organizuojami įvairūs mokymai, skirti NVO administracinių gebėjimų, romų lyderių stiprinimui bei individualios konsultacijos romų NVO lyderiams. Šių mokymų metu praktiškai buvo aiškinamasi, kaip tikslingai ir strategiškai planuoti savo organizacijos veiklos plėtrą, kaip teisingai pasirinkti partnerius, kaip išmokti rengti paraiškas ir rašyti projektus: projektų ciklo valdymas praktiškai. Mokymų metu buvo diskutuojama aptariant dabar vykdomus projektus, padarytas klaidas ir kt. http://www.lvf.lt/Page/view/id/67/

2014 m. spalio 22 d. Projekto “NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti” metu sukurtas videofilmas “Istorija be galo …” pateikiamas kaip romų vaizdavimo žiniasklaidoje rekomendacijos. Plačiau skaitykite ir žiūrėkite http://www.media4change.co/lt/publikacijos/romu-vaizdavimo-rekomendacijos

2014 m. rugsėjo 30 d. vyko baigiamasis projekto susitikimas vyko dalyvaujant naujai paskirtai LR kultūros viceministrei Agnetai Lobačevskytei, kuri apžvelgė romų problemas, egzistuojančias Lietuvoje, pasidalino savo įžvalgomis apie rengiamą Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiklos planą. Projekto vadovė Romualda Navikaitė dar kartą supažindino visus dalyvius su projekto pasiekimais. Naujai paskirta viceministrė turėjo galimybę išklausyti romų ir su romais dirbančių organizacijų atstovų pasisakymus. Apibendrinant buvo pateikta vizija, kaip romai drauge galėtų pasinaudoti ES struktūrinių fondų galimybe. Susitikimo pabaigoje vyko projekto metu sukurto videofilmo “Istorija be galo …” peržiūra. Dalyviai pažymėjo projekto svarbą jiems telkiantis ir kartu aptariant iškylančias problemas.

Straipsnis laikraštyje "Jonavos naujienos":