Rekomendacijos dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, 2018 m.

Vertinant didžiulę tarptinstitucinio bendradarbiavimo svarbą ir aktualumą, Romų visuomenės centras kartu su patyrusiais ir gerai pažįstamais partneriais: Lietuvos žydų bendruomene Lietuvos žmogaus teisių centru ir Moterų informacijos centru bei suburta ekspertų grupe įgyvendinina EVZ (Vokietija) remiamą projektą „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, paruošimas ir viešinimas “.

Romų etninė grupė Lietuvoje nėra didelė – 2011 m. surašymo duomenimis gyveno 2115 romų tautybės asmenų (2001 m. – 2571 asmuo). Nepaisant palyginti nedidelio šios etninės grupės asmenų skaičiaus, romai yra viena didžiausią socialinę distanciją patiriančių grupių Lietuvoje. Nuo 2005 m. kasmet atliekami Lietuvos visuomenės nuostatų tyrimai, analizuojantys gyventojų socialinę distanciją įvairių socialinių grupių atžvilgiu, rodo, kad pastarąjį dešimtmetį socialinės distancijos hierarchija nesikeitė: atsakydami į klausimą „Su kuo iš išvardytų grupių Jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje?“, Lietuvos gyventojai labiausiai nenorimais kaimynais 2005–2017 m. įvardijo romų (čigonų) etninę grupę (LSTC Etninių tyrimų institutas 2005–2017).

 

etniniu_grafikai-02

Kviečiame susipažinti ir plačiai dalintis Rekomendacijomis dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, 2018 m.

https://www.lzb.lt/wp-content/uploads/2018/03/Rekomendacijos-2018.pdf