Seimas atmintinų dienų sąrašą papildė nauja diena

1941 m Serbijoje sulaikyti Romai

Seimas atmintinų dienų sąrašą papildė nauja diena – Romų genocido atminimo diena, kuri bus minima rugpjūčio 2-ąją dieną. Šių metų pradžioje Tautinių mažumų departamentas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis oficialiai kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių komitetą su prašymu įtraukti šią dieną į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą. Prie iniciatyvos aktyviai prisidėjo Lietuvos romų bendruomenė, Romų visuomenės centras, Lietuvos žmogaus teisių centras, Vilniaus kolegijos dėstytoja, antropologė Aušra Simoniukštytė ir kt.

Manoma, kad toks Seimo sprendimas taps reikšmingu įvykiu visai Lietuvos romų bendruomenei, skatins visuomenę atkreipti dėmesį į skaudžius Lietuvos istorijos faktus, prisidės prie romų kultūros atvirumo, tarpkultūrinio dialogo bei stereotipų mažinimo.

2015 m. balandžio 15 d. Tarptautinės romų dienos proga Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Dėl priešiškumo romams Europoje ir romų genocido Antrojo pasaulinio karo metais minėjimo“, kuria pripažino istorinį romų genocido Antrojo pasaulinio karo metais faktą ir paragino visas valstybes minėti ir paskelbti rugpjūčio 2 d. romų genocido diena.

Ši diena buvo pasirinkta neatsitiktinai – 1944 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijoje, Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje buvo sunaikintas romų (čigonų) lageris ir nužudyta apie 3000 jame kalintų žmonių. Šių metų rugpjūtį minėsime romų lagerio sunaikinimo 75-ąsias metines.

Per Antrąjį pasaulinį karą romai, kaip ir žydai, dėl rasistinių paskatų nacių buvo sistemingai persekiojami, brutaliai žudomi, vežami į koncentracijos ir darbo stovyklas. Iš viso nacių okupacijos metais, įvairių istorikų vertinimu, Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 romų. Daugiausia jie buvo žudomi Pravieniškių stovykloje. Kitos žudynės vietos buvo Šalčininkų rajone, netoli Kirtimų-Porubankos. Romai buvo žudomi ir Kauno IX forte bei Paneriuose.

Už Atmintinų dienų įstatymo papildymą ketvirtadienį balsavo 89 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 5 parlamentarai.

Skleisdamas žinią apie mažai žinomą romų genocidą, Tautinių mažumų departamentas 2018 metais išleido dvi knygas, skirtas romų genocido temai. Bendradarbiaujant su Lenkų kultūros institutu, buvo išleista knyga „Esu Karolis“. Tai vaikams skirta knyga, kurioje pasakojama apie romų gyvenimą Aušvic-Birkenau nacių koncentracijos stovykloje mažo berniuko akimis. Taip pat buvo pristatyta metodinė priemonė jaunimui apie romų genocidą „Teisė prisiminti“, kuri buvo išleista bendradarbiaujant su Europos Taryba. Didelis dėmesys buvo skiriamas tikslinių grupių mokymui. Buvo organizuoti seminarai mokytojams „Romų tautinės mažumos istorija: nuo atsiradimo Europoje iki XX amžiaus genocido“, Marijampolėje, Šalčininkų ir Ukmergės rajonuose, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 120 mokytojų. Lietuvos romų jaunimui ir žmogaus teisių aktyvistams buvo organizuoti mokymai apie romų genocidą ir žmogaus teises.