Užsienio ekspertų romų klausimais vizitas Lietuvoje

2017 m. balandžio 25-26 d. Lietuvoje lankysis Europos Tarybos bei įvairių Europos Sąjungos šalių ekspertų, vykdančių romų integracijos projektus, grupė. Vizitą organizuoja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Užsienio ekspertai dalyvaus baigiamojoje Europos Komisijos lėšomis finansuoto projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ konferencijoje, skirtoje aptarti šio projekto Lietuvoje rezultatus ir planus kitiems metams, pasidalinti patirtimi apie romų integraciją ir taikomą tarpininkų darbo su romų vaikais, siekiant išlaikyti juos švietimo sistemoje, praktiką įvairiose ES šalyse.

Užsienio ekspertų grupę sudaro: Malgorzata Różycka, I-CARE padalinys, Specialiojo Generalinio Sekretoriato įgaliotinio romų klausimams komanda (Europos Taryba), Marcos Andrade, programos ROMED vadybininkas, Specialiojo Generalinio Sekretoriato įgaliotinio romų klausimams komanda (Europos Taryba), Dana Didžus, Romų švietimo tarpininkė (Latvija), Cecilie Mørland, Oslo suaugusiųjų mokykla (Norvegija), Dr. Ion Duminica, Tautinių mažumų departamento vadovas (Moldova), Agnieszka Gajewska, nepriklausoma ekspertė (Lenkija), Berill Baranyai, organizacija „Parama romų bendruomenėms“ (Portugalija), Gjulten Mustafova, Valstybės patarėjas nediskriminacijos ir žmogaus teisių klausimais (Makedonija), Deniss Kretalovs, Kultūros ministerijos Integracijos ir pilietinės visuomenės plėtros vyriausiasis specialistas (Latvija).

Balandžio 26 d. užsienio ekspertai dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje, vyks į susitikimą su Panevėžio miesto savivaldybės specialistais ir Panevėžio vaikų dienos centro atstovais Panevėžyje.

Projektas „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ yra skirtas skatinti romų bendruomenių ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius klausimus socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitose srityse. Projektas startavo 2016 m. gegužės mėn. Antrajame projekto etape, kuris prasidės 2017 m. gegužės mėn., ypatingas dėmesys bus skiriamas romų švietimui.

Baigiamoji šio projekto konferencija balandžio 25 d. vyks Vilniuje, viešbutyje „Amberton“. Konferencijos metu bus užtikrinamas sinchroninis vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. Kontaktai pasiteirauti: Gražina Sluško, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su bendruomenėmis skyriaus vyriausioji specialistė, el.p.: grazina.slusko@tmde.lt, tel. (8 5) 219 4818.