Projektai

Susipažinkite su mūsų šiuo metu vykdomais ir jau įvykdytais projektais

Vykdomi projektai

Šiuo metu informacijos apie vykdomus projektus nėra

įgyvendinti projektai

(2023-2024 m.)
Projekto tikslas – surinkti, išsaugoti ir publikuoti sparčiai nykstančius Lietuvos romų muz. folkloro
pavyzdžius. Duomenų rinkimas vyks rengiant etnomuzikologines ekspedicijas į romų bendruomenes
skirtinguose Lietuvos regionuose. Siekiamas rezultatas – leidinys, kurį sudarys tiek ekspedicijų metu surinktos,
tiek LMTA muzikinio folkloro archyve saugomos dainos, kurios bus pateiktos su trumpu aprašu, natomis,
tekstais romų ir lietuvių kalbomis ir QR kodais, nukreipiančiais į skaitmeninio archyvo garso įrašus.

(2022 m.)
Neseniai į naujas patalpas persikėlusiame Romų visuomenės centre bus įrengta speciali erdvė, kurioje įsikurs žaislų ir vaikų literatūros bibliotekėlė, kur bus ne tik siūlomi pasinaudoti žaislai bei knygos, bet ir vyks reguliari edukacinė veikla. Kelis kartus per savaitę čia susitiks jaunos romų šeimos su vaikais.

(2020-2023 m.)
Projekto tikslas – pasidalinti sėkmingomis romų įtraukties, socialinės integracijos, švietimo, įdarbinimo bei kovos su romafobija istorijomis su galimais rėmėjais bei valstybinėmis institucijomis, realiais faktais bei pavyzdžiais paneigiant nusistovėjusią stereotipinę skeptikų nuomonę, esą „šioje srityje nieko pakeisti neįmanoma“.

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) vienija nevyriausybines organizacijas, dirbančias žmogaus teisių ir anti-diskriminacijos srityse.

ŽTOK sukurta 2014 m., nuo 2011 m. veikusios Žmogaus teisių koalicijos pagrindu.


(2017 m.)
Edukaciniame projekte „Kultūrų ratas“ dalyvavo daugiau kaip 200 mokinių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų bei grupė iš Kaliningrado srities. Projekto, skirto daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimui, tautinės savimonės ugdymui bei tolerancijos puoselėjimui, metu dalyviai domėjosi Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų – latvių, žydų, totorių, rusų, karaimų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, gruzinų – kultūriniu palikimu.

(2017 m.)
Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės, leidžiančių žengti toliau. Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš diskriminaciją patirtimi – toks yra naujo, startuojančio projekto tikslas

Projektas prisidės prie Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-48, 1 priedo 3.1.4 papunkčio priemonės „Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“ įgyvendinimo.

(2015 m.)
Lietuvos moterų draugija kartu su Lietuvos vaikų fondu ir Romų visuomenės centru 2015 m. įvykdė projektą „Atpažink diskriminacijos veidus“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trukusį 5 mėnesius.

(2014 m.)
Vykdant projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, gegužės 12-13 d. vyko konferencija, skirta nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, suinteresuotoms ministerijoms, savivaldybių atstovams.